Knjige – magija, mitologija, religija
Telefon: +381 (0)65 216 416 0

Veštičarenje i lov na vampire i danas je aktuelno u Srbiji (2) piše Jasna Jojić

Demoni se pale na dobar seks

Sami ili udružene u manje grupe, ljudi po Srbiji i danas se bave lovom na vampire ili pokušavaju da veštičjim ritualima uz pomoć svoje boginje Lilit preobrate društvo i pojedinačne sudbine. Tvrdi se da su ti ljudi-demoni podigli i seksualnu revoluciju.
——————–
Pošto je inkvizicija hrišćanske crkve tokom Srednjeg veka spalila desetine hiljada ljudi koji su želeli da se bave naukom ili su bili vidoviti i svesniji od većine, takozvane veštice i vešci, primirili su se. Svoje krativne i intelektualne kvalitete krili su bezmalo trista godina, sve do pred kraj 19. veka, kada su se u liberalnoj Engleskoj ponovo javili savezi veštica (vič) koji su poštovali kulta “vissa” (na staroengleskom znači mudra ženu). Njihova hrabrost brzo se širila Evropom pa se i oko starog srpskog dvora organizovala slična grupa. Ona je preživela sve do danas. I jedina pauza tokom koje su se pritajile, bila je od pedesetih do osamdesetih godina 20. veka. Kad je Titova komunistička partija zabranjivala javno iskazivanje vere, posebno one paganske.
Rituale koje su tokom te tri decenije žene, uglavnom po istočnoj Srbiji, izvodile u potpunoj tajnosti, zapamtile su međutim njihove ćerke. Tako da oni i danas žive u nepromenjenom obliku.
Obično se dakle i danas slavi vaskrsavanje bogova plodnosti i obraćaju se gospodarici šuma, gora i svih žena Muma Paduri. One savremenije ne propuštaju međutim da se obrate antičkim bogovima za ovaj resor, Panu i Dijani.
Grupa žena jednog veštičjeg krila broji obično 13 žena. U ritualima povezivanja sa nekim božanstvom potpuno su gole. Okupljaju se 1. ili 31. maja u nekom zabitom šumarku na obali reke. Zapale malu vatru na kojoj gori paprat sakupljena s tog mesta i pedesetal lovorovih listova čija jaka aroma umiruje mozak a širi svest. Dok nage plešu oko nje trebalo bi da imaju vizije budućnosti, i da u skladu s njima kažu svom Društvu, šta dalje treba raditi da bi se iz okruženja, ili šire, iz celog sveta, proterala neka pošast, zlo ili nedeća. Ne retko u tiom ritualima one predviđaju i zemljotrese ili druge katastrofe iz kojih eventualno mogu da se evakuišu žrtve.
Kad ta neka vrsta transa, prođe, veštice se zabavljaju skokovima preko vatre, nošenjem maski od krzna ili simboličnim okivanjem i raskivanjem, što predstavlja ritual razvezivanja zla u najopštijem smislu.
Udruženja veštica u Srbiji, kao i u drugim zemljama imaju jednu vrhovnu sveštenicu i jednog sveštenika jednakih prava. “One propovedaju vlastite ideje o svetu, bogu, životu i lečenju, često okupljajući brojne sledbenike. Njihova udruženja idu od veštica vezanih za prirodu – kakve su “visse”, preko modernih, feministički orijentisanih pripadnica satanizma”, kažu etnolozi.
Oni koji veruju u okultno međutim, misle da to nije samo veštičja fantazija. I da su ove žene koje se transformišu itekako moćne. Njihovom energijom upravlja Lilit, Crni Mesec, čije su postojanje nedavno zaista potvrdili i astronomi koji su Lilit do tada smatrali samo milenijumima tkanim mitom.
Pošto je Lilit telo koje isijava agresivnu skoro nepobedivu energiju, veštice, uglavnom žene, koriste je za seksualne pohode na muškarce koji imaju moć u svetu. Ulaze u njihovu podsvest toliko da čak i kad nisu prisutni u krevetu s njim, odabrani ima ejakulaciju, sanja tu magičnu ženu i potom postupa po njenim uputstvima. Obrlateći ih dakle, veštice u stvari vuku konce razvoja civilizacije ka boljem i humanijem svetu.
Od Lilit veštice, pored energije, vuku i svoje istorijsko poreklo. To ime pominje se i kod sumerske, vavilonske, asirske, kaananske, persijske, jevrejske, arapske i teutonske mitologije. Mnogi Lilit pripisuju sve malere koji čoveka mogu da po teraju, kažu da je simbol nečastivih sila i crne magije. Optužuju je da je nosilac zaraznih, pre svega polnih bolesti, i da u zavisnosti od polja gde u natalnoj karti deluje, može odrediti predispoziciju za sidu. Drugi njen jak uticaj tumače kroz seksualne frustracije, u ispoljavanju neuobičajnih potreba za stalnom promenom partnera, naklonost ka istom polu, a po neko je optužuje za pojačanu agresivnost. Kažu i da je glavni krivac za razvode, preljube i sve animalne potrebe koje se bude u čoveku.
Ali iskustva modernijih astrologa koji tumače uticaj Lilit kroz natalnu kartu na svakog čoveka, i uverenje današnjih veštica koje u Lilit prepoznaju svoju boginju vodilju, sasvim su drugačija od tih drevnih priča strave i užasa. Svi oni tvrde da ovo nebesko telo zrači snagu koja, pravilno usmerena može doneti izuzetan uspeh. A životni sokovi koji prostruje kada sa drugim važnim planetama gradi značajne aspekte, u nekim životnim periodima kanališe osobu i ka duhovno savrešenom putu i donosi mn oga dobra civilizaciji.
Zato Lilit savremena astrologija pre svega veže za psihoanalizu i svi se slažu da je njen upliv u ljudsku podsvest tako snažan i dubok, da im baš položaj Crnog Meseca ili Lilit, pomaže za određivanje genijalnosti, nadprosečnih talenata i bilo kog vida krajnosti u ljudskom mišljenju i delovanju.
Oni misle da je čak “realan” opis koji se o Lilit nalazi u Bibliji. Po njemu “Lilit je duh, boravi u dubokim vodama, na dnu mora i samo se povremeno, pojavi na površini ometajući put brodovima, ili zaiskri na nebu zračeći iz vasione energiju kojoj ne može odoleti nijedno biće na Zemlji”. Ako je tako, Lilit tada unosi velike preokrete i novine u sve oblasti ljudskog delovanja i promene u građanskom moralu, emocionalnim stanjima i u načinu razmišljanja.
Po legendi, Lilit je prva Adamova žena, načinjena kao i on, od zemlje ali je branivši prava svog pola koji jedini ima snagu da nastavi potomstvo, posle žučnih borbi sa mužem, napustila raj i odmetnula se u demone. Mit kaže i da u svakoj prilici staje na stranu žena i najviše joj smeta Eva, ne zato što je u božjem i Adamovom srcu zauzela njeno mesto već kao oličenje podređene i ugnjetavane. Zato Lilit pripadnice svog pola čini dovoljno jakim da dostojno izdrže sve svoje muke i uvek deluje u njihovom interesu u čemu joj pomaže 1000 crvenih demona.
Ime je Lilit dobila po hebrejskom Lilah(noć) i njene osobine su, kao simbol svega što se ne može podvući u šablon društvenih normi, pripisane iznenadnom astronomskom otkriću Crnog Meseca, koji je 21. septembra 1618. godine registrovao Picioli.
Oko ovog zagonetnog nebeskog tela astronomi se još uvek spore jer zbunjuje činjenica da mu je, iako na manjoj udaljenosti od Zemlje nego Mesec, za kruženje oko nje potrebno 124 dana, pa je obilazi tri puta sporije. To mistično i teško praćeno kretanje Crnog Meseca kojim se narušava mesečeva putanja oko Zemlje unelo je u spiritualnu maštu osnov za sukob dobra i zla. Sa jedne strane Mesec, simbol plodnosti, majčinske brižnosti, duboke su ptilnosati i ranjivosti a sa druge “vampirska nimfa iz Talmuda”, kći noći koja prezire brak i sve vrste kompromisa i koja je Dalili podarila snagu i lukavost da savlada Samsona.
Iako je astronomi i danas po nebu jure najsavršenijim teleskopima ali je, sem tridesetak svedoka za prethodna tri veka, nik ne nalaze, legenda o Lilit je toliko jaka da je danas pominje i veliki broj astronoma i fizičara.Kažu da se ona po vasioni kreće jednoličnom brzinom od tri stepena i jednog minuta zodijačkog luka dnevno.
U periodima kada najjače deluje rađa se najviše dece jer ona kroz seksualnu energiju utiče na žene da se podaju muškarcima i rađaju bolje ljude. Njen uticaj je za posledicu imao i veliku seksualnu revoluciju tokom 70-ih godina prošlog veka. Hipi pokret i mirotvorna politika njena su dela. Ali i svako pojedinačno vančulno iskustvo, u kojem čovek usamljen u svojoj postelji lepo oseti dah koji ga golica po ušima i nežne dodire koji mu blago miluju kožu, a pri tom ne vidi odakle dolaze ti utisci. Isto dakle kao i tokom trećeg milenijuma stare ere u Sumeru, gde se za Lil(it) verovalo da je ona razorna oluja ili duh vetra, kojoj je (kasnije među Semitima iz Mesopotamije) pridodato značenje “lauil” (jevrejska reč za noć) pa je od tada postala Lilit, noćni duh koji ovladava muškarcima i ženama izazivajući erotske snove i orgazme.

ANTRFILE

Vampiri
Ljubav kao najveće iskušenje

Religija kaže da su kroz istoriju od pre dva milenijuma do danas mnogi sveci išli noću u žetvu polja, medju njima i jedan od najvećih Hristovih sledbenika, apostol Pavle. On je kažu noću žnjeo a da bi video šta radi nije mu bila dovoljna svetlost njegovog oreola već je koristio i buktinju Lili. Da li je tek tako sakupljao i palio koru sa starih hrastova ili je malom vatricom prizivao i svetlost mističnog meseca Lilit, niko nije rekao. Tek ljudi u Srbiji pridružili su se u sredu mnogima u svetu i palili su buktinje. U istočnoj Srbiji i danas se na dan Lila, 31. maja, okupi mnogo žena koje kade polja, stoku, pa čak i pčelinjake.
Te večeri međutim, žene se dosete da je Lilit nagonski, zemaljski vid ženskog, i živo otelotvorenje muškarčevih putenih žudnji. Svuku se gole ili di pola i izlože se mesečevopj svetlosti. Duboko dišu puštajući Lilit da ih obuzme snagom koju će one iskoristiti da u noći koja sledi, podrede svog muškarca.

Antrfile
Moć
Kabalisti u lovu na veštice

Kabalisti (magovi visokih rituala), javno već vekovima pišu da im je san da ulove neku vešticu. Ali ne da bi je spalili, omeli ili joj naudili već da sa njom opšte kao sa ženom. Jer jedino tako, veruju, uspostaviće kontakt s opsenarkom Lilit. Uprkos dakle tome što su veštice opasne, susret sa njima može da vodi duhovnom preobražaju i da se, kako kabalisti pišu, čovek zahvaljujući njima uspne do lestvice proroštva. Šamanistička simbolika govori upravo o takvoj potrazi za proročkom, preobražavajućom predstavom Lilit.
Talmud opisuje Lilit kao dugokosog noćnog zloduha. Hristove i jevrejske neveste, kao i vestalske device, morale su da žrtvuju svoju dugu, zavodljivu kosu jer se ona tradicionalno smatrala najvećim ukrasom – jednim vidom njene suštinski ženstvene prirode.

Antrfile
Nadčulni
Zbog orgazma i u tikvu

Deda Todor s planine Bukova Glava, poznat kao savremweni lovac na vampire i veštice pričao je da je demone najbrže lovio lažno im se predstavljajući, i u tikvu ih mamio prevarama da ih tamo čekaju bogati seksualni doživljajui. Ponekad im je u njoj obećavao i lepe devojke ili momke i to ih je najviše privlačilo.
“Vampiri i veštice se zaista najpre napale na ideju strasnog seksualnog čina. Perverzni neki demoni, ali bitno je kaže narod da pristaju da budu ulovljeni i da prestanu da pohode miran svet”, govorio je deda Todor:

Antrfile
Ritual
Prvomajski glog
Savremene veštice obično izlaze u noći između 30. aprila i 1. maja kako bi sakupili paprat za zaštitu od zlih uticaja i granu belog gloga za otkrivanje skrivenog blaga. Tada posade i veštičju ružu koja će ponovo cvetati u jesen i imaće magijske kvalitete. Potom bi se vratile u kuću i upalile tri sveće crvenu da seksualnu privlačnost, srebrnu da budu u centru pažnje i narandžastu da se dopadnu svima i budu atraktivne.
Namirišu delove tela ružinim uljem i stanu pred ogledalo a onda ga iskrenu tako da u njemu uhvate mesečev odsjaj. Ogledajući se u tom refleksu izgovaraju:
“Šumo i vetre, žeravice i maglo,
odobrite želju vašeg blagoslovenog deteta
Sveta majko ispuni ovo ogledalo
neka tvoja svetlost učini lepotu čistijom
umotaj je u tvoj otmen sjaj
neka to bude sve što će se ikada videti.”

Share

Knjige, tekstovi, intervjui…