Knjige – magija, mitologija, religija
Telefon: +381 (0)65 216 416 0

‘Magijski rituali drevnih civilizacija’

REPRINT KNJIGE ČUDA VLAŠKE MAGIJE UZ CD VLAŠKE BALADE I BAJALICE

Knjiga o svim tajnama vlaške magije – kako se koristi, šta se izgovara, koji se predmeti koriste ko […]

Pročitaj više

Magijski rituali drevnih civilizacija u modernom svetu (3) piše Jasna Jojić

Alhemičari koji su od praha pravili zlato

Najveća imena istorija, od drevnog Hermesa do Isaka Njutna, smatrali su sebe alhemičarima. Bežeći pred lomačama inkvizicije, razvili su hemiju, fiziku i medicinu, i usvojili šifrovane simbole koje svako, dovoljno mudar, i danas primenjuje da postane mag i zagospodari – samim sobom!

Pročitaj više

Magijski rituali drevnih civilizacija u modernom svetu (2) piše Jasna Jojić

Knjiga čuda iz piramide u rukama Vatikana

Pošto se ispostavilo da su najvažniji delovi Biblije kopirani “doživljaji” Ozirisa, napisani na piramidama 4000 godina pre rođenja Isusa, i da je krst samo kopija staroegipatskog “anch”-a, arheolozi sumnjaju da se i u fragmentima nađena, Knjiga čuda, čuva u Vatikanu…

Pročitaj više

Magijski rituali drevnih civilizacija u modernom svetu (1) piše Jasna Jojić

Bacaju čini egipatskim lutkicima

Etnolozi na prokletstvu Ramzesa III, vekovima razvijaju mit o zlokobnosti voštanih figura. Okultisti ih i danas ipak koriste i tvrde da ih svako može napraviti sam i pomoći sebi u nevoljama i bolesti…

Pročitaj više

Knjige, tekstovi, intervjui…