Knjige – magija, mitologija, religija
Telefon: +381 (0)65 216 416 0

Radna biografija

C.V. JASNA JOJIĆ

BIOGRAFIJA I STRUČNA SPREMA:
* Rođena sam 27. januara 1963. godine u Boru
* Maturirala sam u srednjoj školi za usmereno obrazovanje – Kultura i javno informisanje – smer novinarstvo i komunikologija (PR poslovi), u Boru, 1981. pod mentorstvom dr Dragana Marjanovića (osnivača PETNICA- Valjevo)
* Studirala sam na Filozofskom fakultetu Beogradskog Univerziteta – smer filosofija do 1984. pod mentorstvom profesora dr Branka Pavlovića i profesora dr Aleksandra Krona
*Studirala sam novinarstvo i komunikologiju na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta “Singidunum”, do 2009.- pod mentorstvom profesora dr Bobana Tomića i profesora dr Darka Tanaskovića
* Godine 2010. završila sam master studije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu modul Novinarstvo i komunikologija (PR) – smer novinarstvo, pod mentorstvom profesora dr Čedomira Čupića.
RADNO ISKUSTVO U NOVINARSTVU, OBJAVLJENI TEKSTOVI I ESEJI:
– Prve tekstove objavljivala sam od svoje 16. godine u mesečniku »Kolektiv« Rudarsko-topioničarskog basena Bor, na rubrici – ekologija
– Od 1984. do 1995. godine bavila sam se dizajnom i posebno dizajnom nakita u svojoj firmi “JJP Style”. Sa unikatnim proizvodima odabrana sam da kao dizajner predstavljam SFR Jugoslaviju na izložbi EXPO 1992. u Sevilji. Do 2004. imala sam sedam samostalnih izložba dizajna i nakita i u tom periodu novinarstvom i publicistikom, bavila sam se u periodičnim izdanjima i mesečnicima.
– Paralelno sa tim radila sam istraživanja tržišta (marketing), advertajzing (implementaciju tih istraživanja) i konsalting (savetodavni poslovi) za domaće i inostrane kompanije
* Od 1995. godine profesionalno se bavim novinarstvom u Kompaniji »Novosti«. Za to vreme sam, u dnevnom listu »Večernje novosti« objavila više od 6.000 rubrika, reportaža i feljtona a od 2003. godine, normirana sam i u nedeljniku Kompanije »Novosti« – »Reviji 92«, u kojem sam objavila još oko 3.500 istraživačkih ili analitičkih rubrika i komentara sa naglaskom na neophodnost usvajanja demokratskih vrednosti, razbijanja socijalnih tabua, zaštite životne sredine, i suzbijanja nepoželjnih društvenih pojava.
* Autor sam više od 60 dugih eseja – intervjua profila sa značajnim srpskim i inostranim ličnostima iz oblasti politike, istorije, ekomonije i svih nauka.
* Uz dozvolu Kompanije »Novosti« do 2003. objavljivala sam tekstove u nedeljniku »Svedok« i mnogim mesečnicima i specijalizovanim periodikama. Autor sam ili koautor na desetine publikacija za muzeje, institute i preduzeća.
* Objavljivala sam eseje u izdanjima “Matice Srpske”, časopisu za nauku i kulturu “Razvitak”, i u zbornicima etnologije, arheologije i publicistike.
* U funkciji urednika pored novinskih izdanja radila sam i u izdavačkom sektoru, uredila sam devet knjiga.

PROJEKTI I MEDIJSKE KAMPANJE:
* U »Večernjim novostima« (na rubrici kultura), i u drugim izdanjima Kompanije “Novosti”, od 1997. do 2000. osmišljavala sam i realizovala medijske kampanje za promociju i pomoć arheološkim nalazištima, arhitektonskoj baštini i prirodnim rezervatima u istočnoj Srbiji. U »Večernjim novostima« objavljeni su serijali mojih rubrika sa apelima za zaštitu:
– rimskih lokaliteta Šarkamen, Krivelj i Romulijana, i praisto-rijskih lokaliteta Lepenski Vir, Rudna Glava, Donja Bela Reka, Brestovačka Banja, Borsko jezero, Tilva Roš;
– kampanje sa arheološko-etnološkim i istorijskim rubrikama za: Prirodnjački muzej, Narodni muzej, Muzej rudarstva i metalurgije, Turističku organizaciju SO Bor, “Đerdap” Kladovo, Zlotsku pećinu, Gamzigradsku Banju, Brestovačku Banju, Golubac.
– Vodila sam višegodišnju kampanju za Nacionalni park »Đerdap« hotel “Lepenski Vir” iz Donjeg Milanovca koja je podrazumevala proglašenja a onda i promociju prirodne i antropološke baštine Nacionalnog parka »Đerdap«.
– vodila sam višegodišnju kampanju za zaštitu reke Dunav i Timok kao i za čišćenje Borske reke od jalovine
– medijski sam lobirala za obelodanjivanje svih ekoloških afera – zagađenja vazduha i voda zbog čega sam devedesetih godina 20. veka bila kao novinar i tužena zboh uznemiranja javnosti, a oslobođena sam optužbi uz relevantne dokaze i svedoke poput tadašnjeg ministra za ekologiju profesora dr Jordana Aleksića.
* Sarađivala sam na scenarijima više dokumentarnih emisija i serijala RTS-a iz oblasti medijske prezentacije kulturne baštine.
* Jedan sam od osnivača kulturno-izdavačkog centra “Gorgon” Beograd, udruženja za promociju i zaštitu kulturne, istorijske i prirodne baštine, za advertajzing i marketing u oblasti zaštite životne sredine, pozitivnih civilizacijskih vrednosti, tolerancije među nacijama, rasama, polovima i verskim ubeđenjima..
* Autor sam publikacija Lek i amajlija u okviru kojih periodično izlaze časopisi »Bakini recepti za sreću i ljubav«, »Bakini recepti za zdravlje i lepotu« i »Zvezdarica« koji popularišu naučna, antropološka, etnološka, astronomsko-astrološka, etno-medicinska i al-hemijska, znanja i običaje iz doba starih kultura (Stare Indije i Kine, Vavilona, Egipta, Stare Grčke, Starog Rima, Srednjeg veka…) i stara religijska i filosofska znanja (budizam, taoizam, panteizam, hermetizam, judeizam, hrišćanstvo, muhamedanstvo)
* Autor sam knjiga i feljtona kojima godinama pokušavam da, pitkim novinarskim jezikom i intrigantnom, narodu bliskom uređivačkom koncepcijom, što široj čitalačkoj publici u Srbiji i sličnim govornim područjima, približim mnoštvo informacija iz kulturnog nasleđa u oblasti filosofije, etnolologije, antropologije, arheologije, psihologije, sociologije i istorije, i to pre svega na osnovu citata svetskih i domaćih auteriteta ovih nauka i sopstvenih istraživanja.

OBJAVLJENE KNJIGE:
Autor sam:
* antropološko-etnološke knjige »Čuda vlaške magije – običaji i verovanja iz Timočke Krajine, sa recenzijom Etnološkog instituta SANU,(»Triptih«, Beograd) čije je prvo izdanje objavljeno 1999. godine, feljtonizirano u »Večernjim novostima«, doprinelo otvaranju javne rasprave posle koje je Vlasima dozvoljeno da se na popisu stanovništva prvi put u istoriji izjašnjavaju kao nacija, odnosno nacionalna manjina.
* političko-sociološkog eseja u obliku intervjua “TEST-AMEN–T – kao tolerancija”, sa diplomatom SFRJ, Milojem Popovićem, (“Prome-teja”, Novi Sad, 2008), u kojoj se pored istorijskih činjenica otvaraju kulturološke dileme poput odnosa države i crkve sa osvrtom na uticaj Srpske pravoslavne crkve na društvene promene u Srbiji, edukacije mnjenja i političkih ideologija.
* antropološko-sociološke knjige “Vlaška magija 1”,(“Prometej”, Novi Sad,2009. -izmenjeno i dopunjeno izdanje knjige “Čuda vlaške magije”) koja je rezultat višegodišnjeg istraživanja kosmogonije, mitologije i običaja Vlaha, dela naroda koji naseljava istočnu Srbiju – Timočku Krajinu i Homolje. U njoj su i ispovesti koje sam sakupila od najpoznatijih vlaških vračara koje čuvaju kulturnu tradiciju, i obilje citata iz spisa koje su, prethodna dva veka, u naučnim radovima i knjigama o toj oblasti publikovali eminentni, domaći i inostrani etnolozi, antropolozi i lekari.
* antropološko-sociološke knjige “Vlaška magija 2”, (“Prometej”, Novi Sad,septembar 2009. – nastavak knjige “Vlaška magija 1”) koja govori o kultu mrtvih, kultu svetlosti i vatre, pesme i igre i kolektivnih rituala iz mojih istraživanja i citata iz istraživanja naučnika tokom 20. veka. Knjiga je obuhvatila i sociološko-psihološki momenat sadašnjosti kroz ispovesti onih koji kod takozvanih vlaških vračara i danas odlaze po savet i pomoć.
* mitološko-etnološke knjige “Magija biljaka – i lek i amajlija“, (I izdanje “Prometej”, Novi Sad, oktobar 2009; II izdanje »Gorgon«, Beograd, 2010). Knjiga je kompilacija mojih istraži-vanja o narodnoj medicini i priče o 33 biljke – o svetom odnosu koje su prema flori imali vračevi vavilonske i faraonske kulture, monasi katoličke i pravoslavne crkve i filosofi kroz vekove.
* antropološke knjige „Kalendar za srećne dane – verovanja i obi-čaji evropskih naroda“,(„Gorgon“, Beograd, 2010.- I izdanje izašlo je pod naslovom „Magijski kalendar za crvena slova“, 2009). Knjiga kroz opise kulturne i religijske baštine ukazuje da ljudi velike praznike, koja ih god vera prisvaja, još od praistorije pa do danas, obeležavaju pod istim datumima, kada se inače dešavaju astronomski važni fenomeni. Knjiga time ukida nacionalne, verske, ideološke i generacijske razlike i ponovo plasira tezu najuvažavanijeg antropologa, dr DŽ.DŽ. Frejzera koji je u 19. veku, u svom epohalnom delu „Zlatna grana“ dokazivao da je u praistoriji ceo evropski kontinent imao jedinstvenu religiju i tvrdio je da će «jednog dana snovi stare magije postati stvarnost nove nauke».
* mitološko-etnološke knjige “Magija biljaka 2 – i lek i amajli-ja“,(u štampi, »Gorgon«, Beograd, 2011. – nastavak knjige »Magija biljaka 1«) sa mitovima, legendama, običajima i zdravstvenim navikama predaka vezanim za 33 vrste drveta, sa dodatkom o kultu drveta u antropološkom nasleđu širom sveta i naglaskom na slovensko nasleđe napisano uz obilje citata iz dela Veselina Čajkanovića, Pavla Savića Nišavljanina, Tihomira Đorđevića i Vuka S. Karadžića.
* antropološke knjige »Rečnik sujeverja – triput pljucni i u drvo kucni«, (rukopis je u pripremi za štampu, »Gorgon«), koja na osnovu prikupljenih citata iz antropoloških dela K.L. Strosa, E. Levija, DŽ.DŽ.Frejzera, M.Elijade i R.Štajnera, i iz mnogobrojnih spisa antičkih pisaca kao i dela etnologa sa područja Balkana i Srbije, govori o sličnim verovanjima naroda širom sveta koja milenijumima opstaju i ukazuju na nepostojanje vremenskih i geografskih granica i univerzalnost civilizacijskog duha.

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA:
* Internetional Federation of Journalists (IFJ), od 1997.
* Udruženje novinara Srbije (UNS), od 2002.

PREPORUKE:
* Preporuka profesora dr Dobrivoja Stanojevića, Fakultet političkih nauka kod koga sam tokom master studija za ispit radila seminarski master rad na temu »Retorika predstavničke demokratije u parlamentu Republike Srbije“, naslovljen:“ Načela skupštinskog dijaloga: kletve i govor mržnje kao eroteme“.

* Preporuka profesora dr Darka Tanaskovića , Filoški fakultet UB, sa kojim sam više puta sarađivala i koji je upoznat i sa mojim naučno-publicističkim radom.

* Preporuka novinara Milana Mišića, aktuelnog dopisnika dnevnog lista „Politika“ iz Vašingtona, dugogodišnjeg glavnog i odgovornog urednika „Politike“, koji je bio izvršni urednik „Večernjih novosti“ od 1997.-1999; – u godinama kada je više od 30 odsto mojih objavljenih rubrika i feljtona bilo iz oblasti antropologije, arheologije, etnologije, manje poznate istorije, i zaštite baštine i popularisanja predanja.

Share

Knjige, tekstovi, intervjui…