Knjige – magija, mitologija, religija
Telefon: +381 (0)65 216 416 0

Bibliografija

Autor sam:

 • * antropološko-etnološke knjige »Čuda vlaške magije – običaji i verovanja iz Timočke Krajine, sa recenzijom Etnološkog instituta SANU,(»Triptih«, Beograd),  čije je prvo izdanje objavljeno 1999. godine, feljtonizirano u »Večernjim novostima«, doprinelo otvaranju javne rasprave posle koje je Vlasima dozvoljeno da se na popisu stanovništva prvi put u istoriji izjašnjavaju kao nacija, odnosno nacionalna manjina.
  * političko-sociološkog eseja u obliku intervjua “TEST-AMEN–T – kao tolerancija”, sa diplomatom SFRJ, Milojem Popovićem, (“Prometej”, Novi Sad, 2008), u kojoj se pored istorijskih činjenica otvaraju kulturološke dileme poput odnosa države i crkve sa osvrtom na uticaj Srpske pravoslavne crkve na društvene promene u Srbiji, edukaciju mnjenja i političke ideologije.
  * antropološko-sociološke knjige “Vlaška magija 1”, (“Prometej”, Novi Sad, jul 2009. –  izmenjeno i dopunjeno izdanje knjige “Čuda vlaške magije”),  koja je rezultat višegodišnjeg istraživanja kosmogonije, mitologije i običaja Vlaha, dela naroda koji naseljava istočnu Srbiju – Timočku Krajinu i Homolje. U njoj su i ispovesti koje sam sakupila od najpoznatijih vlaških vračara koje čuvaju kulturnu tradiciju i obilje citata iz spisa koje su, prethodna dva veka, u naučnim radovima i knjigama o toj oblasti publikovali eminentni, domaći i inostrani etnolozi, antropolozi i lekari.
  * antropološko-sociološke knjige “Vlaška magija 2”, (“Prometej”, Novi Sad, septembar 2009. – nastavak knjige “Vlaška magija 1”) koja govori o kultu mrtvih, kultu svetlosti i vatre,  edituje pesme i igre iz  kolektivnih rituala… Dakle, rezultate iz mojih istraživanja i citate iz istraživanja naučnika tokom 20. veka. Knjiga je obuhvatila i sociološko-psihološki momenat sadašnjosti kroz ispovesti onih koji kod takozvanih vlaških vračara i danas odlaze po savet i pomoć.
  * mitološko-etnološke knjige “Magija biljaka – i lek i amajlija“, (I izdanje “Prometej”, Novi Sad, oktobar 2009; II izdanje »Gorgon«, Beograd, avgust  2010). Knjiga je kompilacija mojih istraživanja o narodnoj medicini i priče o 33 biljke – o svetom odnosu koje su prema flori imali vračevi vavilonske i faraonske kulture, monasi katoličke i pravoslavne crkve i filosofi kroz vekove.
  * antropološke knjige „Kalendar za srećne dane – verovanja i običaji evropskih naroda“ („Gorgon“, Beograd, april 2010.  Prvo  izdanje izašlo je pod naslovom „Magijski kalendar za crvena slova“, decembra 2009). Knjiga kroz opise kulturne i religijske baštine ukazuje da ljudi velike praznike, koja ih god vera prisvaja, još od praistorije pa do danas, obeležavaju pod istim datumima, kada se inače dešavaju astronomski važni fenomeni. Knjiga time ukida nacionalne, verske, ideološke i generacijske razlike i ponovo plasira tezu najuvažavanijeg antropologa, dr DŽ.DŽ. Frejzera koji je u 19. veku, u svom epohalnom delu „Zlatna grana“ dokazivao da je u praistoriji ceo evropski kontinent imao jedinstvenu religiju i tvrdio da će «jednog dana snovi stare magije postati stvarnost nove nauke».
  * mitološko-etnološke knjige “Magija biljaka 2 – i lek i amajlija“,(u štampi, »Gorgon«, Beograd, 2011. – nastavak knjige »Magija biljaka 1«),  sa mitovima, legendama, običajima i zdravstvenim navikama predaka vezanim za 33 vrste drveta, sa dodatkom o kultu drveta u antropološkom nasleđu širom sveta i naglaskom na slovensko nasleđe. Knjiga je napisana uz obilje citata iz dela Veselina Čajkanovića,  Pavla Savića Nišavljanina, Tihomira Đorđevića i Vuka S. Karadžića.
  * antropološke knjige »Rečnik sujeverja – triput pljucni i u drvo kucni«, (rukopis je u pripremi za štampu, »Gorgon«), koja na osnovu prikupljenih citata iz antropoloških dela K.L. Strosa, E. Levija, DŽ.DŽ.Frejzera, M.Elijade i R.Štajnera, i iz mnogobrojnih spisa antičkih pisaca kao i iz  dela etnologa sa područja Balkana i Srbije, govori o sličnim verovanjima naroda širom sveta. Knjiga pokušava da dokaže kako  milenijumima opstaju u osnovi isti mitovi i  ukazuje na nepostojanje vremenskih i geografskih granica i na postojanje univerzalnog civilizacijskog duha.
 • etnološko-sociološke knjige “Čudesni rituali” (Vlaška magija 3), koja je u pripremi za štampu “Gorgon” a opisuje metode tradicionalne magije prilagođene savremenim stremljenjima i  otkriva rituale i bajalice koje se danas koriste za prizivanje sreće, ljubavi i blagostanja.
 • antropološkog eseja –  “Žena u mitu, magiji i ranohrišćanskoj religiji”, koja na zanimljiv način uz manje poznatih istorijskih činjenica govori o dometima  i granicama debata o mogućnosti postojanja matrijarhata i svrhama patrijarhata, kao i o  uticaju  tih  debata  na  društvene  promene,  (na osnovu  arheoloških pretpostavki, odnosno, pisanih izvora od neolitske revolucije do ranog hrišćanstva,  i,  uz razmatranje  mode-rnih teorija o stvaranju i rušenju  kulta  žene).

antropološkog priručnika “Ajurveda-samodijagnoza i samolečenje u medicini drevne Indije”, knjige koja na 200 strana objašnjava spregu zdravlja čoveka i kretanja energije univerzuma, kao i načine na koji se taj odnos može dovesti u ravnotežu, poput vežbi disanja (pranajame) vežbi položaja tela (joge), vežbi koncentracije i meditacije (rad sa čakrama)…
a3 AJURVEDA - NOVA KNJIGA JASNE JOJIC NA 192 STRANE U KOLORU - ILUSTROVANI PRIRUCNIK STAROINDIJSKE MEDICINE, NA KIOSCIMA I NA TELEFON 065-216 416 0
AFRODITA TELSFINGA S TEL BR

ZABICA ZA PARICE TEL

 

Knjige, tekstovi, intervjui…