Knjige – magija, mitologija, religija
Telefon: +381 (0)65 216 416 0

KALENDAR ZA CRVENA SLOVA – SLAVE

3d knjiga Magijski kalendar za cr slova

Knjiga drugo dopunjeno izdanje  “ KALENDAR za crvena slova – SLAVE”  opisuje precizne običaje i obrede koji se vise od hiljadu godina primenjuju određenih datuma – odnosno u danima kada hrišćanska ortodoksna crkva slavi određene svetitelje.

Slave, odnosno dan obeležavanja određenog sveca kao zaštitnika, kulturološka su pojava isključivo u Srbiji i zbog toga su priznate i upisane na listu najvećih nematerijalnih kulturnih baština sveta organizacije UNESCO.

Knjiga ima 225 strana i ilustrovana je Kalendarom po mesecima ponaosob.

Knjige, tekstovi, intervjui…