Knjige – magija, mitologija, religija
Telefon: +381 (0)65 216 416 0

Predgovor knjige Ajurveda

PREDGOVOR

Pred nama je još jedna zanimljiva i izuzetna knjiga JASNE JOJIĆ koja će nam dopuniti kućnu biblioteku NEOPHODNE LITERATURE ako želimo da proširimo svoje vidike i mogućnost da očuvamo zdravlje po receptima AJURVEDSKIH MUDRACA. A vreme u kome živimo traži sve veće mogućnosti za zaštitu zdravlja… nikad veći napredak i nikad više teških neizlečivih bolesti koje se poput epidemija prethodnih vekova šire, još brže dajući još veće komplikacije. Zato se čovečanstvo ponovo nalazi na raskršću. Dilema je velika: da li poći novim putem moderne medicine i invazivnih medicinskih postupaka koji ne garantuju ništa duži životni vek, a ni prijatnije lečenje?
Nemojte da pomislite da je ovo kapitulacija!
Ne, ovo je izazov za modernu medicinu koja ipak daje izvanrednu i preciznu dijagnostiku, tačno se može postaviti dijagnoza, pregledati uzorak krvi koji će nam dati mnogobrojne odgovore, od toga koji vitamin nam nedostaje, koji hormon je u višku, da li je bolest nasledna, čije gene nosimo,… do toga koje suplemente treba koristiti…
Sva ta znanja moderne medicine, kako o dijagnostici tako i o lečenju, modernu su medicinu OSVESTILI. Moderna medicinska nauka shvatila je da je takozvana TRADICIONALNA MEDICINA na istom putu i sa istim željama kao i moderna, a to je poboljšanje zdravlja. Zato je njen naziv KOMPLEMENTARNA MEDICINA danas daleko prihvatljiviji.
Ipak se kreće!
Poslednjih decenija, a nama ovde se čini kao da je to samo poslednjih godina, ovi različiti medicinski postupci iz korpusa HOLISTIČKIH, zauzimaju sve značajnije mesto i postaju popularni širom sveta. Gubeći prefikse tradicionalnog postaju moderna medicina, TRAŽENO LEČENJE.
Lično se već decenijama zalažem za Akupunkturu kao prirodnu medicinu bez štete, bez komplikacija. Za holistički pristup kojim se leči istovremeno celo telo jer, nijedan problem nije nezavisan od zdravlja čitavog tela. Sigurno da je Akupunktura zauzela svoje mesto što je potvrdila i Svetska Zdravstvena Organizacija još 1979 godine.
Akupunktura i ajurvedska medicina imaju puno dodirnih tačaka. Pre svega, obe su potekle sa Dalekog Istoka i u osnovi i jedne i druge stoji RAVNOTEŽA ENERGIJE. Obe su HOLISTIČKE.
U AKUPUNKTURI imamo kao uslov ravnotežu dva osnovna principa – to su JIN I JANG na kojima počiva čitav univerzum pa i čovekovo zdravlje ili MIKROKOSMOS. U AJURVEDSKOJ medicini to isto postižemo ravnotežom tri osnovna principa a to su PITA, VATA I KAPHA. I nju je Svetska Zdravstvena Organizacija priznala sedamdesetih godina 20. veka kao ravnopravnu granu savremene medicine sa obiljem konkretnih, laboratorijskih, humoralnih i kliničkih dokaza delovanja.
I u akupunkturi i u ajurvedskoj medicini čovek se posmatra u celini to jest holistički. Čovek predstavlja mikrokosmos i kao i u akupunkturi on mora biti u ravnoteži sa makrokosmosom koji ga okružuje. Sva pravila koja važe za makrokosmos važe i za mikrokosmos (čovek), i mogu se objasniti kroz pet elemenata. U AJURVEDI i indijskoj filozofiji to su PROSTOR ili ETAR, VAZDUH, VATRA, VODA i ZEMLJA. U Kineskoj filozofiji i njenoj medicini AKUPUNKTURI pet elemenata su VODA, ZEMLJA, VATRA, METAL i DRVO. Ovih pet elemenata se poklapaju sa pet naših čula – to su ČULO DODIRA, ČULO VIDA, ČULO SLUHA, ČULO UKUSA i ČULO MIRISA .
Reč AJURVEDA znači istina o životu. Ona se smatra jednom od najstarijih medicina sveta, a njena znanja datiraju nekoliko hiljada godina pre Hrista. Osnovi ajurvedske medicine leže u korenima indijske civilizacije i hinduističke filozofije koja je snažno uticala na sve istočne medicinske i filozofske poglede kao, na primer na tibetansku medicinu koja se danas takođe veoma poštuje i predstavlja kombinaciju ajurvedske medicine i kineske medicine akupunkture. AKUPUNKTURA i AJURVEDA su dve sestre Dalekog istoka sa sličnim filozofskim i praktičnim pogledima.
Akupunktura se smatra starijom sestrom ajurvedske medicine i zato što je je prvi zapis, prva objavljena knjiga iz ove oblasti nastala kada je Kineski CAR naredio svojim dvorskim lekarima da sva znanja moraju da se zapišu da bi odolela zaboravu. Zato se ta knjiga NEI ĆING, koji je objavljen 2800 godina pre Hrista, naziva i PRVA MEDICINSKA BIBLIJA. Ona je dokumentovano najstarija MEDICINSKA KNJIGA.
NEI ĆING pored AKUPUNKTURE sadrži i druge savete za zdravlje. Govori o načinu života i očuvanju zdravlja, a ima i posebno poglavlje o fitoterapiji sa petsto pedeset biljaka i posebnim afinitetom za određene meridijane i akupunkturne tačke. Originalni zapisi AJURVEDE su SVETI SPISI VEDE i tekstovi poznatiji pod nazivom SAMHITAS u kojima se raspravljalo o brizi za zdravlje. U njima se opisuju medicinski postupci poput hirurgije i drugih medicinskih grana kao što je u današnje vreme pedijatrija ili ginekologija, pa sve do masaže vitalnih energetskih tačaka (slično kineskoj Akupunkturi), do saveta o načinu života, kretanju , ishrani, fitoterapiji.
Ravnoteža energije u Ajurvedi je uslov zdravlja kao i u kineskoj medicini, samo se energija u AJURVEDI naziva PRANOM a u KINESKOJ ĆI ili KI. Telesnim funkcijama upravljaju nematerijalne sile koje su u ravnoteži sa fizičkim supstancama. Te supstance su tri osnovne sile koje postoje u svim stvarima:
-PITA je snaga toplote i povezana je sa Suncem. Ona upravlja varenjem i biohemijskim elementima u telu.
-KAPHA je snaga vode ili plime i povezana je sa Mesecom. Ona ima efekat stabilizacije metabolizma tečnosti u telu.
-VATA je povezana sa vetrom i predstavlja snagu koja upravlja pokretima i funkcijama nervnog sistema u telu.
Kada su u ravnoteži, ove tri sile održavaju zdravlje u dobrom stanju, a kada se poremete dolazi do bolesti. Slično je i u kineskoj medicini sa ravnotežom JINA I JANGA. Ove dve suprotne sile koje prožimaju sav makrokosmos i čovekov mikrokosmos, moraju da budu u ravnoteži ako želimo zdravlje. U suprotnom nastaje bolest.
AJURVEDA posebno naglašava ravnotežu EKVILIBRIJUMA UMA, TELA I DUHA. Raspravlja o prilagođavanju uslovima spoljašnje sredine i više je okrenuta održavanju zdravlja, sprečavanju bolesti nego lečenju bolesti.
Po pravilima AJURVEDE lečenje obolelog pacijenta zahteva ČIŠĆENJE na svaki način, zatim SMIRENJE i prilagođavanje PRIRODI i snazi pacijenta.
PRVI STEPEN je ČIŠĆENJE I OPŠTA KONTROLA ISHRANE, zatim GLADOVANJE u kombinaciji sa MEDITACIJOM, JOGOM, MOLITVENIM PEVANJEM, ISPRAVNIM DRŽANJEM TELA, SPAVANJEM, i drugim važnim činjenicama o načinu života.
O svemu ovome govori knjiga JASNE JOJIĆ koja je pred nama. AJURVEDA JE JOŠ JEDNA u nizu zaninljivih i korisnih KNJIGA OVE TALENTOVANE I SPOSOBNE SPISATELJICE i POZNAVAOCA FILOZOFIJE OBRAZOVANOG da odabere i prezentira, iz bogate riznice drevnih civilizacija, ono što je najzanimljivije i najkorisnije za čitaoca. . Jer, u suštini svih ovih znanja kao osnova stoji filozofija.
„AJURVEDA – DIJAGNOSTIKA I SAMOLEČENJE U MEDICINI DREVNE INDIJE“ JASNE JOJIĆ će pomoći svima koji žele da PROŠIRE SVOJE VIDIKE , da saznaju kako su se drevne civilizacije mudro trudile da sačuvaju svoje zdravlje I da spreče bolest.
JASNA JOJIĆ je PISAC sa posebnim darom DA PRENESE DREVNA ZNANJA NA MODERAN NAČIN, POPULARNIM JEZIKOM ISKUSNOG NOVINARA I VEŠTOG PRIPOVEDAČA. Ova knjiga će baš zato što je napisana razumljivim stilom lakše ući u naše domove, lako će se čitati i tim će više doprineti ŠIRENJU OVE DREVNE FILOZOFIJE I VEŠTINE LEČENJA..
Sa ovom knjigom JASNA JOJIĆ će nastaviti seriju dobrih knjiga koje su zasnovane na izvorima narodnih riznica a u kojima su date najbitnije činjenice, istorijski podaci i mnogo saveta kako primeniti ta drevna znanja u moderno vreme. U OVOJ ČINJENICI, DA SVAKO MOŽE RAZUMETI OVA DREVNA ZNANJA I PRIMENITI IH U SMISLU PODRŠKE I OČUVANJA ZDRAVLJA, svrstava ovu knjigu u red kvalitetnih knjiga koje treba imati u svojoj ličnoj biblioteci.
Napisana razumljivo, blisko modernom čoveku, sa puno konkretnih saveta, AJURVEDA JASNE JOJIĆ JE SIGURNO KNJIGA KOJU ĆETE LAKO PROČITATI, A ONDA JOJ SE PONOVO VRAĆATI BAŠ ZBOG GOMILE SAVETA OD KOJIH ĆE NEKAD ZATREBATI JEDAN OD NJIH A DRUGI PUT OPET NEKI DRUGI. Zato, kako reče ili napisa JASNA JOJIĆ – UŽIVAJTE! u još jednoj kvalitetnoj knjizi koja misli na VAS I ŽELI DA VAM POMOGNE.
DR VESNA MARINKOVIĆ MIČIĆ

Share

Knjige, tekstovi, intervjui…