Knjige – magija, mitologija, religija
Telefon: +381 (0)65 216 416 0

Šta želiš to i ostvariš

Toth-Hermes, staroegipatski faraon koga su proglasili bogom, pisao je papiruse s dubokom filosofijom koja je dobila ime hermetizam. Njemu se u svojim delima dive i Platon, Diodor, Tertulijan…,
Alhemičari,međutim, vrhuncem njegovog učenja smatraju zapis pronađen na smaragdnoj pločici u rukama Hermesove mumije, koja počiva u kripti smeštenoj u Velikoj piramidi u Gizi. Prvi redovi kažu: “Istina je bez laži i najviše stvarna: ono što je iznad nalik je onom što je ispod da pospeši čuda jedne stvari. Ona se uzdiže sa zemlje do neba i opet spušta na zemlju da primi moć svih viših i nižih stvari. Pomoću toga tvoja će biti slava sveta. I zbog toga, sva skrivenost pobeći će od tebe. Unutar toga je moć, najmoćnija od svih moći”. Mudrost je dakle, tumače alhemičari, u tome da se samo dubokim mislima i molitvama, željeno ostvaruje i da se vraća samo onoliko koliko dajemo.

Zato ova stranica može biti i prazna, ali, ukoliko svaki put kad na nju klikneš pomisliš istu želju…

zp8497586rq
Share

Knjige, tekstovi, intervjui…