Knjige – magija, mitologija, religija
Telefon: +381 (0)65 216 416 0

O KIC Gorgon – Beograd

                  Udruženje Kulturno-izdavački centar »GORGON«

                  Association Cultural Publishing CenterGorgon“

        osnovano je u novembru 2009. godine i jedini je ovlašćeni            distributer  knjiga Jasne Jojić  i izdavač sa ograničenim ovlašćenjima.

                                      IZ  STATUTA  KIC   “GORGON”:

                                                               Član 1.

                Udruženje Kulturno-izdavački centar »GORGON«

(u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi izdavaštva i advertajzing za  kulturnu i prirodnu baštinu.

                                                                Član 2.

Ciljevi Udruženja su: unapređivanje kulture i popularizacija usko naučnih saznanja u širokoj javnosti, očuvanje tradicije i baštine i popularizacija ideja demokratije, tolerancije, ekologije, antropologije, etnologije, psihologije, prirodnih načina lečenja, i drugih pozitivnih društvenih saznanja, i to kroz izdavanje knjiga, časopisa, brošura, kroz organizovanje seminara i predavanja, kroz advertajzing projekte, plasiranje spotova, bilborda i masmedijskih kampanja, izradu suvenira i ostalih simbola humanizma, kao i drugih oblika edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite kulturno-istorijskih dobara, životne sredine, projekata povratka prirodi, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih spomenika i baštine, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja arheoloških, kulturnih, istorijskih i prirodnih resursa s posebnim angažovanjem na kulturu ponašanja- zaštite spomenika i reciklaže otpada.

                                                                    Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1 ) izdaje knjige, časopise, brošure, cd-ove, plakate i štampa i prezentuje sve što populariše kulturu, pozitivan odnos prema prirodi i humanom društvu, tradiciju i toleranciju prema nacionalnim manjinama i verskim, polnim i rodnim različitostima.

2 ) organizuje samo ili u zajednici sa drugim organizacijama,savetovanja, seminare i predavanja, za svoje ciljeve

3 ) realizuje markentiške kampanje i advertajzing projekte, plasira spotova, bilborde i masmedijske kampanje, za svoje ciljeve

4 ) izrađuje suvenire i ostale simbole humanizma,

5 ) inicira i oeganizuje invente i masovne društvene akcije i druge oblike edukacije građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite kulturno-istorijskih dobara, životne sredine,

6 ) na sve zakonima dozvoljene načine, promoviše akcije i projekte povratka prirodi, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih spomenika i baštine, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja arheoloških, kulturnih, istorijskih i prirodnih resursa s posebnim angažovanjem na kulturu ponašanja- zaštite spomenika i reciklaže otpada.

7 ) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite kulture i životne sredine i održivog razvoja

8 ) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti zaštite životne sredine i za sprovođenje aktivnosti na zaštiti kulture i prirode

9 ) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom kulturno-istorijskih, tradicionalnih i modernih oblika ispoljavanja humanih ideja i zaštite životne sredine.

                                                                    Član 4.

Naziv Udruženja Kulturno-izdavački centar »GORGON«

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je Association Cultural Publishing CenterGorgon“.

Udruženje ima sedište u Beogradu. Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije…..

Knjige, tekstovi, intervjui…