Knjige – magija, mitologija, religija
Telefon: +381 (0)65 216 416 0

Iz predgovora

U predgovoru prvih pet izdanja knjige “Čuda vlaške magije” Jasne Jojić Pavlovski, objavljenih od 1999. do 2001. godine, poznati srpski etnolog Dragomir Antonić, napisao je “od is­to­ka do zapada, krajnjeg juga i severa, sačuvana su verovanja u nat­prirodne sile na koje čovek može uticati kako bi pomoću njih u stvar­nosti izazvao određene željene promene, koje prirodnim sredstvi­ma ne može ostvariti. Magija je, pre svega, tehnika uticanja na na­tprirodne sile i njihovog podređivanja čovekovim ciljevima.”. Onda je zaključio: “Knjiga Čuda vlaške magije, predstavlja zapis i dokaz o pos­tojanju i delovanju magije kod Vlaha1 u istočnoj Srbiji. Knjiga je mnogo kompleksnija nego što se čitaocu može učiniti po samom na­slovu. Ona ne sadrži samo verovanja i priče o magiji kod Vlaha već zadire u mitološki i običajni život ove male zajednice. To je u pot­punosti ispravan pristup, jer je potrebno objasniti sveobuhvatnost običajnog života jedne etničke grupe, da bi mogli da shvatimo i sa razumevanjem pratimo razvoj pojednih segmenata iz du­hov­ne kulture. Autorka to uspešno radi i lepim novinarskim jezikom i stilom, vrlo vešto komponuje sopstvena istraživačka saznanja, sa njoj dostupnom literaturom, prevashodno etnološkom. Na taj na­čin stiže do jedne skladne celine kojoj čitalac mora poverovati”.

Knjiga koja je sada pred čitalačkom publikom, ima jednostavniji naslov “Vlaška magija”. Ne zato što rituali i obredi iz istočne Srbije, koje autor opisuje, više nisu čudesni, već zbog toga što se tokom prethodne decenije, zahvaljujući osnovnom izdanju ove knjige, za tradiciju malog naroda u Timočkoj krajini, zainteresovala i domaća i inostrana javnost. Vlaška magija “ušla je na velika vrata” i na mnoštvo internet sajtova, o njoj je snimljeno niz televizijskih serijala koji se iznova repriziraju, a prva izdanja knjige “Čuda vlaške magije” Jasne Jojić Pavlovski, su u bibliotekama i preoporučena su literatura na mnogim fakultetima koje se bave etnološko-sociološkim i antropološkim istraživanjima.
Naslov je sada jednostavniji jer svako upućeniji zna da je vlaška magija – čudo. Ali je ovo izdanje knjige, nešto kompleksnije jer je dopunjeno novim istraživanjima i saznanjima autorke. Na “novim” stranicama, opisani su do sada skrivani rituali. Tako se u ovom izdanju još više potvrđuju reči etnologa Antonića, koji je u predgovoru osnovnom izdanju napisa: “Oni koji su se bavili ili se još uvek bave terenskim istraživanj­em pojedinih tema iz oblasti magije, znaju koliko je to težak i neza­hvalan posao. Nije lako saznati imena osoba koja poseduju od­re­đene osobine i znanja nedostupna drugim, običnim ljudima. Za­tim kad ih upoznate treba mnogo truda i strpljenja da ih privolite da uopšte razgovaraju o svojim sposobnostima i moćima koje po­se­duju. Za to je potrebno dosta iskustva, a bogami, i hrabrosti. Raz­govor sa vračem u kome vi pokušavate da otkrijete ponešto iz nje­govog rada, krije u sebi mnoge opasnosti, kojima se izlaže onaj ko­ji taj razgovor počinje”. Autor, međutim, uspeva da taj, na prvi pogled mali ali u suštini ponekad nepremostiv problem, re­ši na zadovoljavajući način. “Iz knjige se vidi da njoj vračare i ba­ja­lice veruju. Zahvaljujući stečenom poverenju autor je u stanju da i čitaocima prenese svoja otkrića, do kojih oni sami ne bi mogli da do­đu. Međutim tu nije kraj. Autor je radoznao i sledeći zlatno pravilo novinarstva da se čuje i druga strana, kreće u potragu i pro­nalazi lica koja su koristila usluge vračara.”, napisao je etnolog Antonić i zaključio: “Za one koji ne znaju mogu reći da je privoleti nekog da pri­ča o sopstvenom iskustvu sa vračem i problemima zbog kojih je za­tra­žio pomoć natprirodnog, mnogo teže nego stupiti u kontakt sa sa­mim vračem. Jer, problemi onoga koji traži pomoć su krajnje in­ti­mne prirode i o njima nije lako ni sa sobom razgovarati, a kamo li drugima pričati. I tu je najveća vrednost ove knjige. To, što pored opšteg sagle­davanje mitologije, običaja i duhovne kulture Vlaha, imamo pri­če bajalica i onih koji njihovu pomoć traže, čine knjigu neuobi­ča­jenom za ovakvu vrstu literature. Knjiga je pisana merom. Autor voli senzaciju, ali nije do­zvo­lio sebi da senzacionalno nadvlada objektivno, da radoznalo nad­jača intimno. Izbegao je da uvredi ili povredi osećanja i vračara i osoba koji veruju da im je njihova pomoć potrebna. Zato – vredeće ova knjiga mnogima. Oni koji vole zabavu i ra­zo­no­du pronaći će je. Oni koji žele da saznaju više o Vlasima i njiho­voj magiji – saznaće. A etnolozi i naučnici dobiće dragocen izvor po­dataka do kojih bi sami teško došli. U svakom slučaju, knjiga će se čitati, a lepše nagrade i ve­ćeg priznanja autoru od toga nema.”

Ovim visprenim zapažanjima našeg uvaženog etnologa Antonića, zaposlenog u Srpskoj Akademiji Nauka i Umetnosti (SANU), recenzenta knjige “Čuda vlaške magije”, teško je šta dodati. Možda još samo informaciju da je obilje naknadno prikupljenog materjala, moralo biti podeljeno u dve knjige pa su čitaocima priređene “Vlaška magija I” i “Vlaška magija II”.

zp8497586rq
zp8497586rq
Share

Knjige, tekstovi, intervjui…